ZMIANA SIEDZIBY LGD Leśny Krąg

Zmiana siedziby i biura Lokalnej Grupy Działania “Leśny Krąg”!

nowy adres:

ul. Ogrodowa 16 Janów Lubelski (Dom Nauczyciela); wejście od podwórka.
Nowy numer telefonu i faxu: 015 8722 652