Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 3 grudnia 2009 Lokalna Grupa Działania ”Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim zorganizowała szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie i ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013…