Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko pracy

W odpowiedzi na konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista d.s. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 ogłoszony dn.19.02.2021r. decyzją Komisji Konkursowej została wyłoniona p. Aneta Kuźnicka.

Dokumentacja wyboru kandydata do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.