WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Informujemy, iż w wyniku Konsultacji społecznych dotyczących Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji upublicznionych w dniu 18.02.2021 r. do 10.03.2021 r. do Biura LGD Leśny Krąg” nie wpłynęły żadne uwagi.