Bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji aplikacyjnej

Bezpłatne doradztwo w zakresie opracowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji aplikacyjnej

Szanowni Państwo!

W związku z przeprowadzanymi przez LGD „Leśny Krąg” naborami na działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” LGD udziela beneficjentom bezpłatnego doradztwa w zakresie opracowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji aplikacyjnej.

Czas trwania doradztwa:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw : 23 maja – 13 czerwca 2011r.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 23 maja – 21 czerwca 2011r.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa prosimy o telefoniczny kontakt z Biurem LGD, pod nr 15 8 722 652, w celu dokonania zapisu.

 

Z poważaniem:
Anna Makowska
Kierownik Biura LGD “Leśny Krąg