Małe Projekty – konsultacje w ramach uzupełnień/poprawek do wniosków!

Małe Projekty – konsultacje w ramach uzupełnień/poprawek do wniosków!

Biuro LGD „Leśny Krąg” oferuje bezpłatną pomoc przy sporządzaniu poprawek do wniosków dla beneficjentów, którzy złożyli do LGD wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w marcu – kwietniu 2011r. w ramach działania Małe projekty.

W celu umówienia się na konsultacje prosimy o telefon pod numerem 15 8722 652. Konsultacji udzielają pracownicy Biura LGD:

1. Anna Makowska
2. Agata Stelmasiewicz.

Zachęcamy do korzystania z pomocy!