Ważna informacja dla beneficjentów Małych Projektów

LGD_okrag__e_logoRETINA

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie problemami na etapie rozliczania małych projektów prosimy i jednocześnie przypominamy beneficjentom i to zarówno osobom fizycznym, stowarzyszeniom jak i samorządom gminnym o obowiązku uzyskiwania dokumentów pozwalających na realizację obiektów budowlanych takich jak place zabaw, boiska oraz obiekty małej infrastruktury turystycznej.

Dokumentacja ta nie jest wymagana na etapie oceny wniosków ale powinna być skompletowana przed rozpoczęciem inwestycji, a brak odpowiednich dokumentów może grozić negatywnym rozpatrzeniem wniosku o płatność.

Z poważaniem
Biuro LGD Leśny Krąg