Lista OPERACJI WYBRANYCH – odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi.