Lista operacji ocenionych złożonych do biura LGD “Leśny Krąg”

W dniu 05 marca 2014 r. rada oceniła wnioski złożone do Biura LGD “Leśny Krąg” o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi.