Listy rankingowe wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie.

Listy rankingowe wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie.

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listy rankingowe wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2012 r., które zostały złożone w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ogłoszonym naborze. Nabór rozpoczął się 02 listopada i zakończył się 23 listopada 2012r.

Limity dostępnych środków w niniejszym naborze:

Odnowa i rozwój wsi – 428 222,83 zł.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 267 678,00zł.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 173 095,00 zł.