Zasady przyznawania pomocy, nabory wniosków oraz interpratacja lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informacja dla wnioskodawców.

Zasady przyznawania pomocy, nabory wniosków oraz interpratacja lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informacja dla wnioskodawców.

Poniżej zamieszczany do przeczytania i zapoznania się “Zasady przyznawania pomocy, nabory wniosków oraz interpratacja lokalnych kryteriów wyboru operacji. Informacja dla wnioskodawców.

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2023/11/Zasady-przyznawania-pomocy.pdf