Zaproszenie do aplikowania o środki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje, że w terminie od 29.11.2023r. -12.12.2023r. odbędzie się nabór wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4

„ Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne”.

Zapraszamy do aplikowania o środki.