IV Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciarski – wyniki

W sobotę 19 stycznia 2019 roku odbył się w Krasnobrodzie IV Ogólnopolski Zdrojowy Bieg Narciarski zorganizowany przez Burmistrza Krasnobrodu i Krasnobrodzki Dom Kultury przy współpracy z Lubelskim Okręgowym Związkiem Narciarskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.
Ze względu na żałobę narodową ogłoszoną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, krasnobrodzkie zawody odbyły się w skromniejszej niż planowano formie, bez oprawy muzycznej i rozpoczęły się od chwili ciszy dla uczenia pamięci zmarłego Prezydenta Gdańska.
Dopisała pogoda – było słonecznie i niewielki mróz, co pozwoliło utrzymać odpowiednie warunki do przeprowadzenia zawodów, a także miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Ku zadowoleniu organizatorów, dopisali też zawodnicy. W zawodach wzięło udział 47 miłośników narciarstwa biegowego (o 11 więcej niż w roku 2018). Podobnie jak rok wcześniej najwięcej zawodników przyjechało z Tomaszowa Lubelskiego, który jest prężnie działającym ośrodkiem tej dyscypliny sportu. Byli też przedstawiciele innych miejscowości, m. in.: Przemyśla, Lublina, Zamościa, Chełma, Suchowoli, Mszany Górnej, Korczyny, Łosińca, Wojciechowa, Suchowoli, a także reprezentant naszych wschodnich sąsiadów – Ukrainy, dzięki czemu zawody nabrały charakteru międzynarodowego.
W biegu nie zabrakło też reprezentantów gospodarzy. Choć była to niewielka liczebnie reprezentacja, to cieszy fakt, że z roku na rok liczba narciarzy z Krasnobrodu nieznacznie się powiększa. W ubiegłym roku było trzech zawodników, a w tym pięciu: Roland Wyrostkiewicz, Tadeusz Kurantowicz, Krzysztof Czapla wraz z synem Mikołajem i Mateusz Krawiec.
Start i meta zawodów zlokalizowane były na stadionie sportowym, a trasy wytyczone było częściowo na grobli przy krasnobrodzkim zalewie i na stadionie sportowym. Zawodnicy, w zależności od kategorii wiekowej, pokonywali różne dystanse: 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 5 km i 10 km. Startowali indywidualnie i pokonywali trasy biegu techniką klasyczną. Po ich ukończeniu był czas na ogrzanie się przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek oraz uzupełnienie utraconych podczas biegu kalorii.
Po ukończeniu wszystkich biegów przyszedł czas na podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów sportowych – pucharów za I miejsce i medali za miejsca I, II i III oraz pamiątkowych dyplomów dla wszystkich zawodników. Dla najmłodszych zawodników zajmujących pierwsze miejsca były też drobne upominki rzeczowe ufundowane przez sponsora. Wręczono również puchary i dyplomy specjalne dla: najmłodszego zawodnika z Krasnobrodu – Mikołaja Czapli, oraz dla najlepszego zawodnika z Krasnobrodu – Krzysztofa Czapli. Wszystkie nagrody wręczał burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała ekipa sędziowska w składzie: Piotr Korkosz – sędzia główny, Mirosław Drzewosz – sędzia mety, Krystyna Kołcun i Konrad Kuśmierz – sekretarz i biuro zawodów.
Kończąc relację z IV Ogólnopolskiego Zdrojowego Biegu Narciarskiego, serdecznie dziękuję naszemu współorganizatorowi – Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Narciarskiemu z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim za cenne wskazówki i pomoc w organizacji zawodów, a w szczególności: panu prezesowi Ryszardowi Koprowskiemu za pomoc w wytyczeniu tras, panu wiceprezesowi Waldemarowi Kołcunowi za pomoc organizacyjną i promocję zawodów, a także ekipie sędziowskiej za przeprowadzenie zawodów i przygotowanie wyników.
Dziękuję również obsłudze technicznej imprezy: Leszkowi Zdrzyłowskiemu, Sylwestrowi Kościńskiemu i Wojciechowi Greli, a także pracownikom KDK.

M. Czapla

źródło: http://www.kultura.krasnobrod.pl/index.php/wydarzenia/490-2019-01-19-iv-ogolnopolski-zdrojowy-bieg-narciarski

GALERIA
PROTOKÓŁ