Warsztat refleksyjny

W dniu 22.02.2019 roku w biurze Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” odbył się warsztat refleksyjny. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele organów decyzyjnych LGD: przedstawiciele Zarządu,   Rady Komisji Rewizyjnej LGD,  i pracownicy biura. Warsztat miał na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, aby lepiej zrozumieć osiągane rezultaty. W trakcie trwania warsztatu omówiono  rzeczowy i finansowy postęp realizacji LSR, funkcjonowanie  LGD, stosowaną procedurę oraz kryteria wyboru operacji.