Młodzi narciarze z PSP w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski, 06.12.2010 r

Młodzi narciarze z PSP w Janowie Lubelskim.

Tegoroczna wczesna zima sprzyja młodym narciarzom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim i organizatorom projektu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, polegającego na realizacji zadania publicznego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Janów Lubelski.Jeszcze w czasie bezśnieżnej pogody zakupiono oraz przydzielono konkretnym uczestnikom 15 par kompletnych nart biegowych. Zgodnie z programem zajęć, na specjalnie przystosowanej Sali Treningowej Pani psychoterapeuta przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia aktywizujące komunikację interpersonalną i umiejętności asertywne oraz wykazujące zły wpływ uzależnień na zdrowie człowieka. Z tak zintegrowaną już grupą przeprowadzono wstępne zajęcia informacyjno – zapoznawcze o narciarstwie biegowym. Uczestnicy poznali zasady prawidłowego doboru i korzystania ze sprzętu, bezpiecznego zachowania się w terenie oraz utrzymania kondycji psychoruchowej.

Od poniedziałku 29 listopada, po kilkudniowym mrozie i opadach śniegu, ruszyły szkolenia tzw. „pierwszego śladu” w terenie. Do tego celu wykorzystywane są bardzo dobre warunki na zlokalizowanych przy PSP boiskach i Górce Narciarskiej. Tam uczestnicy aktualnie poznają podstawowe elementy chodzenia z przejściem do biegu narciarskiego.
Po opanowaniu wstępnych umiejętności będzie zorganizowany wyjazd dla uczestników na atrakcyjne tereny narciarskie Ziemi Janowskiej.

Zajęcia prowadzą wyznaczeni nauczyciele WF z PSP: p.p. Marzena Sadecka, Andrzej Jakubiec i Ryszard Boryński przy pomocy wolontariuszy z LGD „Leśny Krąg”: p.p. Anny Makowskiej, Agaty Stelmasiewicz i Antoniego Sydora.

 

 GALERIA