X edycja konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

X edycja konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

 
 
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z Wydawnictwem Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problemami związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszloscW ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:- prace naukowe, popularno naukowe i inne należące do tych dwóch kategorii;

– prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi, oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierz dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018r.

Pełna treść regulaminu i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdująsię na stronie intenetowej www.fdpa.org.pl oraz dostępne są w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa konkursu