Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR

W dniu 22 lutego 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR, działań LGD oraz ewaluacji w LSR. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele organów decyzyjnych LGD: przedstawiciele Zarządu,   Rady Komisji Rewizyjnej LGD,  i pracownicy biura. Spotkanie poprowadził dr Andrzej Juros. Podczas warsztatu  omówiono i przeanalizowano m.in. monitoring i ewaluację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR, jakość projektów wybieranych, w jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę. Ponadto przeanalizowano przyjazność procedur wyboru w czasie naboru i realizacji projektów oraz stopień zmian społeczno-gospodarczych mających wpływ na aktualność zapisów LSR.