Lista Produktów Tradycyjnych

Uprzejmie informujemy, że Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach działań Samorządu Województwa Lubelskiego realizuje działania związane z wpisem wyrobów na Listę Produktów Tradycyjnych.

Obecnie na ministerialnej Liście znajduje się ponad 1750 polskich specjałów o udokumentowanej, co najmniej 25-letniej tradycji wytwarzania. Lubelskie wpisy zajmują ponad 10% tego smakowitego rejestru. Mieszkańcy naszego województwa zgłosili tu już 184 produkty.

Wpis na listę służy nie tylko kultywowaniu dziedzictwa naszych przodków, ale i wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Na LPT promujemy już wiele przysmaków będących w ofercie okręgowych spółdzielni mleczarskich, cukierni, piekarni, ale także kół gospodyń wiejskich i pracowni kulinariów regionalnych, które z powodzeniem sprzedają swoje wyroby podczas organizowanych wydarzeń promocyjnych.

Lista Produktów Tradycyjnych (LPT) służy przede wszystkim ocaleniu od zapomnienia i promocji kulinarnej różnorodności poszczególnych polskich regionów. Prowadzi ją minister rolnictwa, ale zgłoszenia, przesyłane przez osoby indywidualne, stowarzyszenia czy inne zainteresowane podmioty, weryfikują najpierw marszałkowie województw. Dzięki rejestracji instytucje zaangażowane w ten proces – zarówno na szczeblu krajowym (ministerstwo), jak i regionalnym (urząd marszałkowski) dbają o odpowiednie wypromowanie wpisanych na Listę rarytasów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Przypominamy, że na LPT można zgłosić produkty, potrawy lub przetwory charakterystyczne dla danego obszaru geograficznego (regionu, powiatu, gminy), które są tam wytwarzane od co najmniej 25 lat.

Więcej szczegółowych informacji otrzymają Państwo, kontaktując się emailem: rafal.serej@lubelskie.pl, lub telefonicznie 81 44 16 538, Rafał Serej, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pok. 415, 20-029 Lublin.