Zmiany w procedurach monitorowania i sprawozdawczości

Zmiany w procedurach monitorowania i sprawozdawczości

Z dniem 31 października 2013r. wchodzi w życie Wytyczna nr 92/12/2013wprowadzająca zmiany do Książki Procedur monitorowania i sprawozdawczości (Nr KP-008/v.10/z) – procedury dotyczącej monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw, na podstawie której wprowadzone zostają zmiany w załącznikach.

Więcej informacji:

http://prow.lubelskie.pl/aktualnosci/aktualnosc,zmiany-w-procedurach-monitorowania-i-sprawozdawczosci