Lokalne Grupy Działania chcą żeby w RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zabezpieczyć środki na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Lokalne Grupy Działania chcą żeby w RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zabezpieczyć środki na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Lokalne Grupy Działania (LGD) z Lubelszczyzny chcą, żeby zwiększyć udział społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem swoich obszarów i proponują, aby w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego w przyszłym okresie programowania na lata 2014-2020 przewidzieć wsparcie finansowe na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).