Zaproszenie na Walne Zebranie

ZAPROSZENIE

     Niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej nr 16, na podstawie §19 pkt 4 ppkt 1 oraz §19 pkt7 Statutu zaprasza Pana/Panią do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 Walne Zebranie odbędzie się w dniu 24 lutego 2014r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim – porządek – czytaj więcej. 

     Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku wymaganej do podjęcia uchwał ilości członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w tym sam dniu co pierwszy termin, na godzinę 12.45, gdzie Walne Zebranie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków (§19 pkt 14 Statutu).

 Z wyrazami szacunku:

 Janina Skubik
Prezes Stowarzyszenia
LGD „Leśny Krąg”