Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg”

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg”

ZAPROSZENIE

 

 

Niniejszym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej nr 16, na podstawie §19 pkt 3 oraz §19 pkt 7 Statutu, zaprasza Pana/Panią do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim – porządek obrad w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku wymaganej do podjęcia uchwał ilości członków, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w tym sam dniu, co pierwszy termin, na godzinę 13.15, gdzie Walne Zebranie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych na nim członków (§19 pkt 14 Statutu).

 

Załączniki:

  1. Porządek obrad Walnego Zebrania