Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu.