Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

serdecznie zaprasza osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 1.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach działania 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne na szkolenie, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08 września 2021 r. (środa) o godzinie 12.00
w sali Widowiskowej Domu Kultury przy ul. Jana Pawła II 3 w Janowie Lubelskim.

Program Szkolenia

Godzina Zakres tematyczny Osoba prowadząca
12.00 – 12.15 Rozpoczęcie spotkania – powitanie Janina Skubik
12.15 – 13.00 Warunki otrzymania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020

(poddziałanie 19.2)

•      podstawy prawne

•      zakres wsparcia

•      formy pomocy

•      beneficjenci

•      warunki kwalifikowalności

•       koszty kwalifikowalne,

obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie

Janina Skubik
13.00-14.30 Procedura przeprowadzania naborów i oceny wniosków

·         harmonogram planowanych naborów,

·         formularze wniosków o przyznanie pomocy, biznesplan

·         wymagania formalne,

·         zgodność z LSR,

·         ocena według kryteriów wyboru operacji

Janina Skubik

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu.