Informacja o wyborze pracowników na wolne stanowisko pracy

Informacja o wyborze pracowników na wolne stanowisko pracy

W odpowiedzi na konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista d.s. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 ogłoszony dn.12.08.2021r. decyzją Komisji Konkursowej zostali wyłonieni p. Katarzyna Wajrak i p. Emil Wnuk.

Dokumentacja wyboru kandydata do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.