Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym

Zaproszenie do udziału
w warsztacie refleksyjnym

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” zaprasza, na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu
25 lutego 2021 r.

o godz. 15.30 w Biurze Stowarzyszenia,
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

 

Zgodnie z Wytyczną, (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian
w otoczeniu LSR.

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going, który został wprowadzony
do realizacji przez Lokalne Grupy Działania – Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura i Członków Stowarzyszenia reprezentujących różne sektory, beneficjentów działań wdrażanych za pośrednictwem LGD, wnioskodawców, oraz mieszkańców obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego jest elementem corocznej ewaluacji wewnętrznej, do której zobligowana jest Lokalna Grupa Działania.
Program warsztatu będzie obejmował następujące zagadnienia:

 

  • stopień realizacji finansowej i rzeczowej LSR (osiągnięte wartości wskaźników),
  • funkcjonowanie LGD i biura,
  • analizę sytuacji społeczno- gospodarczej obszaru LSR,
  • podsumowanie spotkania i dokonanie ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku.