KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do konsultowania zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.
Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na żółto i dotyczą  kryterium nr 7 oraz kryterium nr 11, dla beneficjentów Podejmowania i Rozwijania działalności gospodarczej.
Uwagi można przesyłać na adres biuro@lesnykrag.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 10 marca 2021 r.

Formularz do konsultacji społecznych – Kryteria

Lokalne Kryteria wyboru operacji – podejmowanie dz. gosp

Lokalne Kryteria wyboru operacji – rozwijanie dz. gosp.