Szkolenie warsztatowe „Małe Projekty”

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zorganizowała 11 marca 2011r. szkolenie warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów „Małych projektów” w ramach realizacji LSR.
Szkolenie poprowadził Pan Michał Wróblewski z Centrum Szkoleń Europejskich.

Problematyka szkolenia dotyczyła omówienia zasad wsparcia w ramach „Małych Projektów”, szczególnie w aspekcie zmian w rozporządzeniu dotyczącym wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz omówienia celów, przedsięwzięć i kryteriów oceny zaktualizowanej LSR. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznania wniosku i pracy w grupach nad własnymi projektami.