„Wybór operacji przez Radę LGD – przygotowanie do przeprowadzanych naborów w ramach zaktualizowanej LSR” – szkolenie warsztatowe

„Wybór operacji przez Radę LGD – przygotowanie do przeprowadzanych naborów w ramach zaktualizowanej LSR” – szkolenie warsztatowe

Dnia 18 marca 2011r. odbyło się szkolenie warsztatowe dla członków Rady, Zarządu i Biura LGD „Leśny Krąg” .

Tematyka szkolenia dotyczyła:
– prezentacji założeń programu Leader oraz roli Rady, Zarządu i Biura LGD w procesie wyboru operacji możliwych do dofinansowania;
– omówienia działań Programu rozwoju Obszarów Wiejskich, które są realizowane przez Oś 4 Leader;
– omówienia wypełnionych wniosków z poszczególnych działań LSR.

Ostatnim etapem szkolenia było przeprowadzenie symulacji sesji Rady LGD z oceną projektów – praca z wypełnionymi wnioskami na podstawie Regulaminu Rady i zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.