Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 przyjęta i złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 przyjęta i złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

LGD logo

LGD logo

Szanowni mieszkańcy,

W dniu 7 czerwca 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” złożyła wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029. LSR to dokument w oparciu, o który LGD w latach kolejnych będzie wdrażała swoje działania na rzecz lokalnej społeczności. Działania te zostały wspólnie z Państwem (z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym KGW, OSP, przedsiębiorcami) wypracowane i pozwoliły określić kierunek działania LGD.

Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.