Spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” zaprasza przedstawicieli wszystkich LGD z terenu województwa Lubelskiego do udziału w Spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym “Budowanie partnerstwa LGD z województwa lubelskiego “. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2010 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, rozpoczęcie o godz. 10.00.
Spotkanie ma na celu wypracowanie modelu współpracy Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego z Urzędem Marszałkowskim oraz Regionalnym Sekretariatem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jak również współpracy między samymi Lokalnymi Grupami Działania.
Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego – maksymalnie 2 osoby z każdego LGD(ze względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do ograniczenia ilości osób).
Kontakt: Biuro LGD Leśny Krąg Tel. 15 8722 652, lub e-mail : lesnykrag@interia.pl

Serdecznie zapraszamy.