Spotkanie Robocze Zarządu

Spotkanie Zarządu poświęcone było głównie organizacji zimowej imprezy promocyjnej która ma się odbyć 4 marca nad zalewem janowskim.