Prace w terenie

Trwają prace nad przygotowaniem zimowej imprezy, wyjazdy w teren, prace nad regulaminami itp.