Ocena wniosków złożonych do LGD ‘Leśny Krąg” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Ocena wniosków złożonych do LGD ‘Leśny Krąg” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniu 27 kwietnia 2011r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” dokonała oceny wniosków złożonych w naborze 28 marca – 18 kwietnia 2011r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4 złożone wnioski członkowie Rady oceniali pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia, oraz pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na podstawie II etapów oceny została sporządzona lista rankingowa projektów zakwalifikowanych przez Radę do dalszej oceny dokonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA