Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dn. 24.01.2022 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dn. 24.01.2022 r.

Janów Lubelski, 31.01.2022r.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim informuje, iż w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24.01.2022r. na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim nie została wybrana żadna oferta.