31 stycznia, 2022

Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dn. 24.01.2022 r.

Janów Lubelski, 31.01.2022r. Informacja o wyborze oferty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim informuje, iż w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w odpowiedzi […]
24 stycznia, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 24.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
30 listopada, 2021

Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dn. 25.11.2021 r.

Janów Lubelski, 30.11.2021r. Informacja o wyborze oferty Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie mające na celu wyłonienie […]
25 listopada, 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 25.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji i doradztwa w ramach przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju
17 lutego, 2017

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 10.02.2017 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2017pn. „Zakup szaf aktowych na potrzeby prowadzenia biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim”  
10 lutego, 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 10.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017 z dn. 10.02.2017 r Oświadczenie kontrahenta