Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr 2/2017 z dn. 10.02.2017 r.