Remont połączony z modernizacją Sali domu ludowego remizy OSP w Godziszowie Trzecim