Dostosowanie i wyposażenie obiektu do świadczenia usług turystycznych polegających na wynajmie tematycznych pokoi o funkcji edukacyjno-promocyjnej w zakresie atrakcji turystycznych Janowa Lubelskiego

Dostosowanie i wyposażenie obiektu do świadczenia usług turystycznych polegających na wynajmie tematycznych pokoi o funkcji edukacyjno-promocyjnej w zakresie atrakcji turystycznych Janowa Lubelskiego