Zestawienie wniosków złożonych w ramach naboru od 14 lutego do 28 lutego 2014r.

Zestawienie wniosków złożonych w ramach naboru od 14 lutego do 28 lutego 2014r.

W dniu 28 lutego 2014 r. zakończył się nabór wniosków trwający od 14 lutego do 28 lutego 2014r.

Do LGD „Leśny Krąg” wpłynęło 4 wnioski o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi.