Nabór od 30 czerwca do 14 lipca 2014 r

Logoa_nab__r.jpg

Zarząd Województwa Lubelskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 612 564,46 zł)

Małe Projekty (limit dostępnych środków 96 179,43 zł)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków 40 512,50 zł)

Tworze i rozwój mikroprzedsiębiorstw ( limit dostępnych środków 263 822,50 zł)

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 30 czerwca do 14 lipca 2014r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, oraz na stronie internetowej www.lesnykrag.pl, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl, ponadto dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

6. Operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą uzyskać przynajmniej 30% punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

 

1. MAŁE PROJEKTY

2. ODNOWA I ROZWÓJ WSI

3. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

4. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ