Listy wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie

Listy wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie

Listy wniosków wybranych i nie wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.