Lista operacji WYBRANYCH – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej