17 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH Małe Projekty

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
17 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
17 lipca, 2015

Lista operacji WYBRANYCH odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków wybranych do dofinansowania złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie operacji w ramach Działania 4.1./413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, […]
17 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Małe Projekty

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Małe Projekty (.xls)  
17 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (.xls)  
17 lipca, 2015

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na odnowa i rozwój wsi

Zestawienie wniosków złożonych do dofinansowania w ramach naboru na odnowa i rozwój wsi (.xls)