Umowa na realizację projektu współpracy została podpisana

Umowa na realizację projektu współpracy została podpisana

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2023/10/Umowa-na-realizacje-projektu-wspolpracy-zostala-podpisana-artykul-na-strone.pdf

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Leśny Krag”, współfinansowany jest ze środków Unii europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.