Działania PROW 2007 – 2013 realizowane przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „leśny krąg”w ramach osi 4 leader