Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 – spotkanie 6 marca

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają konkurs grantowy w ramach projektu “Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4”. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł.Termin naboru wniosków o dotację: od 1 marca do 31 marca 2020 r. Program adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania wniosku, które odbędzie w dn. 06.03.2020 r. o godz. 16.00  w LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 1 w sali 125 (I piętro).