Konkurs na najlepsze praktyki – Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018

Konkurs na najlepsze praktyki – Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018

Szanowni Państwo,

w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski i Szwecji zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych 2018  (Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018)

Cele konkursu

  • Pokazanie znaczenia projektów i inwestycji, które doprowadziły do polepszenia warunków życia i możliwości rozwoju mieszkańców na obszarach wiejskich lub przybrzeżnych, stworzyły nowe miejsca pracy i przyczyniły się do wzmocnienia istniejących i powstania nowych firm, dały nadzieję na przyszłość
  • Upowszechnianie informacji i wniosków, aby inni mogli również skorzystać z nowych rozwiązań i metod
  • Budowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kryteriów udanego rozwoju obszarów wiejskich lub przybrzeżnych
  • Promowanie regionu Morza Bałtyckiego i współpracy Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich jako dobry przykład dla całej UE
  • Wspieranie współpracy w makroregionie Morza Bałtyckiego

Kryteria uczestnictwa

W konkursie nie ma konkretnych kategorii. Nominowane mogą być wszystkie inwestycje, działania i projekty wspierane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Termin zgłaszania projektów

Projekty należy zgłaszać na formularzu w języku polskim do Jednostki Centralnej KSOW do dnia 15 lutego 2018 r. na adres: a.markuszewska@cdr.gov.pl i ksow@cdr.gov.pl Do wypełnionego formularza należy załączyć co najmniej 5 zdjęć przedstawiających działanie projektu / inwestycji / inicjatywy wraz z ich opisem.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Agatą Markuszewską, tel. 22 623 2838.

Kryteria oceny dostępne są tutaj

Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące elementy m.in.: długotrwały wpływ na społeczności wiejskie lub przybrzeżne lub przedsiębiorstwa, różnorodność podmiotów biorących udział w projekcie, jego aspekt społeczny (jakość życia, wzmocnienie pozycji, włączenie, usługi), ekonomiczny (miejsca pracy, przedsiębiorstwa, dochody, nowe rynki) oraz ekologiczny (przywrócenie lub ochrona różnorodności biologicznej, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, wyższy poziom gospodarki obiegu zamkniętego itp.). Ponadto premiowane będą zasięg międzynarodowy projektu oraz realizacja celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Wybór zwycięskich projektów

Spośród nadesłanych w konkursie zgłoszeń JC KSOW, zgodnie z kryteriami oceny, nominuje trzy projekty z Polski, które zostaną przekazane do organizatora – Szwedzkiej Sieci Obszarów Wiejskich. Następnie komisja składająca się z przedstawicieli sieci organizujących konkurs wybiera do finału jeden projekt z każdego kraju. Finaliści mogą przygotować krótki film wideo przedstawiający istotne zalety projektu, który następnie zostanie zaprezentowany podczas gali wręczenia nagród. Ceremonia z udziałem finalistów odbędzie się 19 maja 2018 r. w Örnsköldsvik w Szwecji podczas Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego. Udział przedstawiciela finalisty z Polski zostanie sfinansowany na koszt JC KSOW. Trzy zwycięskie projekty wybrane w przeddzień rozpoczęcia Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego zostaną zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystej gali. Wszystkie filmy i opisy projektów zgłoszonych do finału zostaną udostępnione na stronach internetowych sieci krajów uczestniczących.

Dokumenty do pobrania:

  • formularz zgłoszeniowy – pobierz
  • kryteria oceny – pobierz
  • cele strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – pobierz