Konferencja – „Rozwój Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej”

Konferencja – „Rozwój Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej”

naglowek_rozwoj_partnerstwa_lok

 

ZAPROSZENIE

do udziału w KONFERENCJI

pt. „Rozwój Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,

Centrum Usług “Profesja” Spółka z o.o. wraz z Partnerem Fundacja „Razem Lepiej” realizuje projekt: „STOP PRZEMOCY” skierowany dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, organizacji pożytku publicznego itp.) oraz instytucji rynku pracy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wyżej wymieniony projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2.2 POKL 2007-2013, okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2010