Konferencja – Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

Konferencja – Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej

naglowek_ekonomia_spoleczna

ZAPROSZENIE
do udziału w KONFERENCJI
pt. „Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej”

 

Szanowni Państwo,

Centrum Usług “Profesja” Spółka z o.o. realizuje projekt: „ABC EKONOMII SPOŁECZNEJ- I” skierowany dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, organizacji pożytku publicznego itp.) oraz instytucji rynku pracy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wyżej wymieniony projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2.2 POKL 2007-2013, okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 31.12.2010.